YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Tệp là đơn vị thông tin lưu trữ ở bộ nhớ ngoài do hệ điều hành quản lí
  • B. Hệ điều hành tổ chức lưu trữ thông tin theo mô hình phân cấp dạng cây
  • C. Hệ thống quản lí tệp là một thành phần của hệ điều hành
  • D. Tệp là một thành phần của thiết bị ngoại vi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tệp là một thành phần của thiết bị ngoại vi

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA