ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức các tệp trong các thư mục có lợi ích gì?

  • A. Máy tính hoạt động nhanh hơn
  • B. Cho phép tổ chức thông tin một cách có trật tự và người sử dụng dễ dàng tìm lại các tệp hơn
  • C. Tiết kiệm dung lượng thông tin trên thiết bị lưu trữ
  • D. Cả A và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cho phép tổ chức thông tin một cách có trật tự và người sử dụng dễ dàng tìm lại các tệp hơn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON