YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tổ chức các tệp trong các thư mục có lợi ích gì?

  • A. Máy tính hoạt động nhanh hơn
  • B. Cho phép tổ chức thông tin một cách có trật tự và người sử dụng dễ dàng tìm lại các tệp hơn
  • C. Tiết kiệm dung lượng thông tin trên thiết bị lưu trữ
  • D. Cả A và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>