YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về thư mục?

  • A. Thư mục có thể chỉ có các tệp tin
  • B. Thư mục chỉ có các thư mục con
  • C. Thư mục có các thư mục con và tệp tin với số lượng không hạn chế tùy theo dung lượng của đĩa
  • D. Thư mục chỉ có một thư mục con và nhiều tệp tin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thư mục có các thư mục con và tệp tin với số lượng không hạn chế tùy theo dung lượng của đĩa

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13144

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON