YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tên gọi theo danh pháp quốc tế của isopren

  • A. 3-metylbuta-1,3-dien
  • B. 2-Vinylpropen
  • C. 2-Metybuta-1,3-dien
  • D. Isobuta-1,3-dien

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tên gọi theo danh pháp quốc tế của isopren là 2-Metybuta-1,3-dien

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF