• Câu hỏi:

  Cho 0,1mol buta - 1,3 – đien tác dụng với dung dịch brom dư. Vậy khối lượng brom phản ứng tối đa là

  • A. 16 gam.
  • B. 32 gam.
  • C. 8 gam
  • D. 1,6 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 → CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br 

  0,1 →                         0,2 mol

  Khối lượng brom phản ứng tối đa là: 0,2 . 80 .2 = 32 gam

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC