• Câu hỏi:

  Khi cho buta-1,3-dien tác dụng với dung dịch HBr (1:1) ở -80oC. Sản phẩm chính thu được là:

  • A. 3-Brom-But-1-en
  • B. 4-Brom-But-1-en
  • C. 1,4-đibrombutan
  • D. 1,2-đibrombutan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC