YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi cho buta-1,3-dien tác dụng với dung dịch HBr (1:1) ở -80oC. Sản phẩm chính thu được là:

  • A. 3-Brom-But-1-en
  • B. 4-Brom-But-1-en
  • C. 1,4-đibrombutan
  • D. 1,2-đibrombutan

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở nhiệt độ lạnh sâu, ưu tiên hướng cộng 1,2:

  Hướng cộng 1,2 còn tạo ra sản phẩm phụ, trái quy tắc Mac-cop-nhi-cop:

  ⇒ Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF