YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Trong phản ứng hóa học H2 + Cl→​ 2HCl, H2 đã chuyển hẳn 2 electron cho Cl2.
  • B. Trong phản ứng hóa học 4HCl + MnO→ MnCl2 + Cl2+ 2H2O, MnO2 là chất oxi hóa và đã khử Cl- lên Cl2o.
  • C. Trong phản ứng của kim loại với các phi kim và axit, kim loại đều đóng vai trò là chất khử. 
  • D. Tất cả các nguyên tố có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng đều là các nguyên tố kim loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46036

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON