YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ion X2- có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p6. Vị trí X trong bảng tuần hoàn là 

  • A. ô thứ 10 chu kì 2 nhóm VIIIA.              
  • B. ô thứ 8 , chu kì 2 nhóm VIA.
  • C.  ô thứ 12 chu kì 3 nhóm IIA.                        
  • D. ô thứ 9 chu kì 2 nhóm VIIA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46004

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON