• Câu hỏi:

  Tầng khí quyển thứ 2 từ trong ra ngoài có tên gì? 

  • A. Tầng đối lưu
  • B. Tầng bình lưu
  • C. Tầng Ion
  • D. Tầng giữa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC