AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao xếp cây dương xỉ và cây lông cu li vào 1 nhóm?

  Lời giải tham khảo:

  Xếp cây dương xỉ và cây lông cu li vào 1 nhóm:

  Có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn; Lá già xẻ thùy, lá non cuộn tròn lại ở đầu và sinh sản bằng bào tử.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>