ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Sau khi thụ tinh, bầu nhụy của hoa sẽ biến đổi và phát triển thành

  • A. Hạt chứa noãn
  • B. Noãn chứa phôi
  • C. Quả chứa hạt
  • D. Phôi chứa hợp tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>