AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dương xỉ sinh sản như thế nào?

  • A. Sinh sản bằng cách nảy chồi     
  • B. Sinh sản bằng củ
  • C. Sinh sản bằng bào tử 
  • D. Sinh sản bằng hạt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA