AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quả cây xấu hổ có hình thức phát tán tương tự quả nào dưới đây?

  • A. Quả ké đầu ngựa     
  • B. Quả cải
  • C. Quả chi chi                
  • D. Quả đậu bắp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>