AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh a = 0,15m có ba điện tích qA = 2 µC ; qB = 8 µC ; qC = - 8 µC . Véc tơ lực tác dụng lên điện tích qA có độ lớn

  • A. F = 5,9 N và hướng song song với BC.
  • B. F = 5,9 N và hướng vuông góc với BC.
  • C. F = 6,4 N và hướng song song với BC.
  • D. F = 6,4 N và hướng song song với AB.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>