AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Điện môi là môi trường cách điện.
  • B. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.
  • C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.
  • D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>