YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích q1 = 2.10-6 C; q2 = -2.10-6 C đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Lực tương tác giữa chúng là 0,4N. Xác định khoảng cách AB

  • A. 20 cm     
  • B. 30 cm            
  • C. 40 cm         
  • D. 50 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 21334

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA