YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tác dụng lần lượt của các nút lệnh: ,  ,  là:

  • A. In nghiêng, gạch chân, in đậm
  • B. In nghiêng, in đậm, gạch chân
  • C. In đậm, in nghiêng, gạch chân
  • D. In đậm, gạch chân, in nghiêng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  In đậm, in nghiêng, gạch chân

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 5553

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON