YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để thay đổi cỡ chữ của kí tự ta thực hiện:

  • A. Chọn kí tự cần thay đổi
  • B. Nháy vào nút lệnh Font size
  • C. Chọn size thích hợp
  • D. Tất cả các thao tác trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA