AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công dụng của 2 nút lệnh:  là:

  • A. Chọn phông chữ, in đậm
  • B. Chọn phông chữ, gạch chân
  • C. Chọn phông chữ, gạch lề dưới
  • D. Chọn phông chữ, màu chữ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>