AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại sao kiến, ong, mối có tập tính sống thành xã hội?

  • A. Vì não trước của chúng có thể nấm phát triển.
  • B. Vì chúng có não giữa phát triển.
  • C. Vì chúng có não sau phát triển.
  • D. Vì chúng có cơ quan thu, phát âm thanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>