AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sulphur dioxide is one of several ………… that are released into the atmosphere by coal - fired power stations.

  • A. polluting
  • B. polluted
  • C. pollutants
  • D. pollution

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>