AMBIENT
 • Circle the correct answer A, B, C or D to complete each of the following sentences 

  Câu hỏi:

  I believe the strong wind hasn’t done any serious damage to the roof, ________?

  • A. do I
  • B. has it
  • C. don't I
  • D. hasn't it

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>