YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sức lao động của con người là

  • A. toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất.
  • B. hoạt động có mục đích, có ý thức của con người trong quá trình lao động.
  • C. sự tiêu dùng sức lao động trong thực tế.
  • D. sự kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON