YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sức lao động của con người là

  • A. toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất.
  • B. hoạt động có mục đích, có ý thức của con người trong quá trình lao động.
  • C. sự tiêu dùng sức lao động trong thực tế.
  • D. sự kết hợp sức lao động với tư liệu sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF