YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hàng hoá có hai thuộc tính, đó là

  • A. giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá.
  • B. giá trị sử dụng và giá trị trao đổi của hàng hoá.
  • C. giá trị và giá trị trao đổi của hàng hoá.
  • D. giá trị lịch sử và giá trị hiện tại của hàng hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99319

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF