YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào dưới đây thể hiện vai trò của sản xuất của cải vật chất?

  • A. Là cơ sở tồn tại, phát triển và quyết định mọi hoạt động của xã hội.
  • B. Làm cho kinh tế gia đình ngày càng phát triển.
  • C. Là cơ sở nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội.
  • D. Tạo dựng hạnh phúc gia đình nhờ có nhiều của cải vật chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99337

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF