YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là chức năng của tiền tệ?

  • A. Phương tiện cất trữ. 
  • B. Phương tiện trao đổi.
  • C. Phương tiện thanh toán.
  • D. Phương tiện lưu thông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo SGK GDCD lớp 11 trang 20, 21 thì tiền tệ có các chức năng: Thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ, phương tiện thanh toán, tiền tệ thế giới.

  Vậy đáp án đúng: B. phương tiện trao đổi.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99322

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF