AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ với 

  • A. độ lớn của từ thông qua mạch
  • B. tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch
  • C. độ lớn của cảm ứng từ
  • D. thời gian xảy ra sự biến thiên từ thông qua mạch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>