AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch kín hình vuông, cạnh 10cm , đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết cường độ dòng điện cảm ứng \(i = 2A\) và điện trở của mạch \(r = 5 \Omega\).

  • A. \({5^4}T/s\)
  • B. \({5^3}T/s\)
  • C. \({10^4}T/s\)
  • D. \({10^3}T/s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Ta có: 

  Suất điện động cảm ứng: 

  \(e_c = ri = 5.2 = 10V\)

  Mặt khác    \(e_c =|\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}|=\frac{\Delta B }{\Delta t}.S\)

  Suy ra:  \(\frac{\Delta B }{\Delta t}=\frac{e_{c}}{S}=\frac{10}{0,1^{2}}=10^3T/s\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA