AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nam châm thẳng có từ trường hướng vào lòng ống dây. Trong trường hợp nào dưới đây suất điện động trong ống dây lớn nhất? 

  • A. Nam châm tiến lại gần ống dây với tốc độ v
  • B. Ống dây tiến lại gần nam châm với tốc độ v
  • C. Nam châm và ống dây tiến ra xa với tốc độ v
  • D. Nam châm và ống dây tiến lại gần nhau với tốc độ v

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>