YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự khác nhau chủ yếu giữa bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lý với bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống là:

  • A. Vấn đề nghị luận.
  • B. Sự vận dụng thao tác lập luận.
  • C. Cấu trúc bài viết.
  • D. Ngôn ngữ diễn đạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA