YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sông lớn nhất ở châu Phi là: 

  • A. Sông Ni-giê
  • B. Sông Nin
  • C. Sông Xê-nê-gan
  • D. Sông Công-gô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 20409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON