YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Some students have portable CD players with small ______.

  • A. headphones
  • B. cell phones
  • C. earphones
  • D. mobilephone
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1