AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sinh trưởng ở thực vật không là quá trình:

  • A. tăng kích thước của cơ thể (chiều dài, bề mặt, thể tích) 
  • B. tăng số lượng và kích thước của tế bào
  • C. phân hóa và tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá)
  • D. phân bào của mô phân sinh làm cho cây cao và to thêm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>