AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin? 

  • A. Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên
  • B. Xung thần kinh lan truyền nhờ cơ chế điện thế hoạt động và không theo cách nhảy cóc 
  • C. Xung thần kinh lan truyền liên tục do tái phân cực, mất phân cực và đảo cực liên tiếp
  • D. Xung thần kinh không chạy trên sợi trục mà chỉ kích thích vùng màng kế tiếp làm thay đổi tính thấm của màng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA