RANDOM
 • Câu hỏi:

  Nói về hoocmon thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Khi hàm lượng auxin cao sẽ kích thích chồi ngọn mọc nhanh nhưng lại ức chế phát triển của chồi bên 
  • B. Trong hạt nảy mầm, gibêrelin tăng nhanh và đạt trị số cực đại, còn axit abxixic giảm xuống rất mạnh 
  • C. Khi hàm lượng gibêrelin cao hơn hàm lượng axit abxixic hạt sẽ kéo dài trạng thái ngủ, nghỉ 
  • D. Để phát triển rễ trong nuôi cấy mô thực vật cần xử lí auxin và kinêtin với hàm lượng 3mg/l auxin, 0,02mg/l kinêtin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA