AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các biện pháp sau:

  (1) Cải thiện chế độ dinh dưỡng.

  (2) Luyện tập thể dục thể thao.

  (3) Sinh sản ở tuổi dậy thì.

  (4) Tuyên truyền mọi người không sử dụng ma túy.

  (5) Tư vấn di truyền.

  (6) Ngăn chặn việc phát hiện các đột biến trong phát triển phôi thai.

  Có bao nhiêu biện pháp được dùng để cải thiện chất lượng dân số?

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>