• Câu hỏi:

  Sắp xếp trình tự đo đồng hồ đo vạn năng dưới đây thật hợp lí:

  (1) Xác định thang đo

  (2) Hiệu chỉnh không của ôm kế

  (3) Tiến hành đo

  (4) Xác định đại lượng cần đo

  • A. (1) - (4) - (2) - (3)
  • B. (4) - (1) - (2) - (3)
  • C. (1) - (4) - (3) - (2)
  • D. (4) - (1) - (3) - (1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC