RANDOM
 • Câu hỏi:

  Sản xuất giống cây trồng có mấy cách?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sản xuất giống cây trồng có 2 cách:

  • Sản xuất giống cây trồng bằng hạt
  • Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA