ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sách lược của Đảng, chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối phó với thực dân Pháp từ sau ngày 2/9/1945  đến trước ngày 6/3/1946 là:

  • A. Hòa hoãn với thực dân Pháp ở Nam Bộ.
  • B. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.
  • C. Kiên quyết chống lại nếu Pháp đem quân ra miền Bắc.
  • D. Kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68204

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON