ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam là?

  • A. Sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam.
  • B. Thành lập Hội Việt Nam  Cách mạng Thanh niên.
  • C. Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
  • D. Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68169

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON