YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Quá trình truyền đạt thông tin di truyền trên ADN được thực hiện thông qua

  • A. các hình thức phân chia tế bào
  • B. sự trao đổi chất và năng lượng của tế bào
  • C. quá trình hô hấp nội bào
  • D. quá trình đồng hoá

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80882

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON