YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cơ chế tác động của cồn với quá trình sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật là:

  • A. Làm biến tính các loại màng
  • B. Ôxi hoá các thành phần tế bào
  • C. Thay đổi khả năng cho đi qua của lipit ở màng sinh chất
  • D. Diệt khuẩn có tính chọn lọc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80899

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON