YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quá trình nào sau đây được sử dụng để sản suất HNO3 trong công nghiệp ?

  • A. KNO3 → HNO3. 
  • B. N2O5 → HNO3.
  • C. N2 → NO → NO2 → HNO3. 
  • D. NH3 → NO → NO2 → HNO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67154

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON