YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Công thức hóa học của magie photphua là:

  • A. Mg5P2 
  • B. Mg3(PO4)2 
  • C. MgHPO4 
  • D. Mg3P2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 67132

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON