ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công thức hóa học của magie photphua là:

  • A. Mg5P2 
  • B. Mg3(PO4)2 
  • C. MgHPO4 
  • D. Mg3P2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67132

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON