ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khí amoniac phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào dưới đây ? (Các điều kiện phản ứng coi như đã có đủ)

  • A. Cl2, dung dịch HNO3, dung dịch KOH, O2.
  • B. Cl2, CuO, dung dịch Ca(OH)2, dung dịch HNO3.
  • C. dung dịch HNO3, CuO, O2, dung dịch FeCl3.
  • D. CuO, Fe(OH)3, O2, Cl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67160

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON