ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ từ từ tới dư dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 ?

  • A. Không có hiện tượng gì.
  • B. Có kết tủa trắng xuất hiện, kết tủa không tan trong dung dịch NaOH dư.
  • C. Có kết tủa trắng xuất hiện, sau đó kết tủa tan ra trong dung dịch NaOH dư.
  • D. Có bọt khí không màu thoát ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67153

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON