AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình nào có chức năng chọn vật liệu thoả mãn độ bền?

  • A. Chọn phôi
  • B. Lắp phôi 
  • C. Tiện phần trụ
  • D. Tiện trụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Chọn phôi

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA