YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương pháp siêu hình xem xét các sự vật, hiện tượng như thế nào ?

  • A. trong trạng thái vận động, phát triển.
  • B. trong sự ràng buôc̣ lẫn nhau giữa chúng.
  • C. trong sự phát triển biện chứng.
  • D. trong trạng thái tĩnh tại, không vận động, phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON