YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khẳng điṇh nào sau đây là đúng ?

  • A. Phủ định của phủ định có tính khách quan và kế thừa.
  • B. Phủ định của phủ định hoàn toàn lặp lại cái ban đầu.
  • C. Phủ định biện chứng xoá bỏ hoàn toàn cái cũ.
  • D. Phủ định của phủ định không có tính kế thừa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100603

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON