• Câu hỏi:

  Photpholipit có chức năng chủ yếu là: 

  • A. Tham gia cấu tạo nhân của tế bào.
  • B. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào 
  • C. Là thành phần của  máu ở động vật 
  • D. Cấu tạo nên chất diệp lục ở lá cây 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC